SANAM र SWOPNA ले जावलाखेलमा गीत गाउँदा केटीहरुको रुवाबासी | Sanam | Sanam mennu