The Voice का जज प्रमाेदले Nepal Idol काे प्रश्नमा यसाे भने | Indira joshi बारे यस्ताे राय