Buddhi tamang हैट को जन्मदिनमा Najir ले खोले बिहे नहुने पोल| रोकिएन हाँसो | buddhi Birthday Special