भद्रगाेलमा Salinman पुग्दा रक्षासँग बिहे हुन्छ भन्दै जिस्काए | बले र कर्काेच भने बेपत्ता | Bhadragol