हलमा Salinman Baniya र Salon लाई बचाउन बडिगार्ड भयो हम्मेहम्मे | यात्राले बनायो यस्तो रेकर्ड