Barsha raut र Bipin हल पुग्दा दर्शकले यस्तो सम्म भनेर रोए | जात्रै जात्राले बनायो यस्तो रेकर्ड