VTEN को गीतबारे राजेश देखि सुगमले यसो भने | एकअर्काको गीत गाउँदा रोकिएन हाँसो | Rajesh